( +90 ) 212 - 560 20 49

VERİ SORUMLUSU VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4 Mart 2021

Kişisel verilerin korunması kavramı, gerek günümüz teknolojisi ile birlikte veri işleme faaliyetinin artması gerekse de birey açısından kişisel verilerin işlenmesinin barındırdığı tehlike bakımından önem arz etmektedir.

Read more

KONKORDATO HUKUKU YAZI DİZİSİ – 7

23 Şubat 2021

Konkordato sürecinde alacaklıların da söz sahibi olduğu bilinmekle beraber kanun kesin mühlet içinde alacaklıların haklarında bazı sınırlamalar yapmaktadır.

Read more

GENEL İŞLEM KOŞULLARI VE İÇERİK DENETİMİ

22 Ocak 2021

Kişilerin maddi ve manevi varlıklarını korunma ve geliştirmelerinin en önemli araçlarından birinin sözleşmeler olduğu açıktır. İrade özgürlüğünün Borçlar Hukuku alanına yansıma şekli de sözleşme özgürlüğüdür.

Read more

KONKORDATO HUKUKU YAZI DİZİSİ – 8

30 Kasım 2020

Konkordatoda yetkili mahkemeler Asliye Ticaret Mahkemeleridir. Hakimler ve Savcılar Kurulu iflas ve konkordato konusunda uzman Asliye Ticaret Mahkemelerini 7101 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki hafta içinde belirlemektedir.

Read more

KONKORDATO HUKUKU YAZI DİZİSİ – 7

26 Kasım 2020

Konkordato sürecinde alacaklıların da söz sahibi olduğu bilinmekle beraber kanun kesin mühlet içinde alacaklıların haklarında bazı sınırlamalar yapmaktadır.
7101 Sayılı Kanun uyarınca Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre yapılan takipler dâhil hiçbir takip işlemi yapılamamakta, daha önceden başlatılan takipler ise duracaktır.

Read more

KONKORDATO HUKUKU YAZI DİZİSİ – 6

23 Kasım 2020

Hukuk sistemimizde konkordatonun tekrar düzenlenmesi ve iflasın ertelenmesi kurumunun yerine geçmesindeki en büyük amaç mali durumu kötü şirketlerin tasfiye edilmesi değil,

Read more

KONKORDATO HUKUKU YAZI DİZİSİ – 5

17 Kasım 2020

Konkordato komiseri, konkordato anlaşmalarının yapılabilmesinden, mahkemelerdeki işlemlerin yürütülmesinden ve konkordato sürecinde borçlunun fiillerinden sorumlu kişidir.
İflasın ertelenmesi kurumundaki “kayyum” ile benzerlik gösterdiği

Read more

KONKORDATO HUKUKU YAZI DİZİSİ – 4

17 Kasım 2020

Konkordato uygulamasının en önemli ve başlangıç aşamalarından biri olan, 7101 Sayılı Kanun,Madde 14’te (2004 Sayılı Kanun,Madde 286) belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde

Read more