( +90 ) 212 - 560 20 49

YABANCI HAKEM KARARLARININ TÜRKİYE’DE TANINMASI VE TENFİZİ

22 Ocak 2021

Günümüzde milletlerarası ticaretin ve ilişkilerin oldukça yoğun olmasından sebep, sınır ötesi hukuki ihtilaflar ve hukukun korumasından yararlanma ihtiyacı bir hayli artmıştır.

Read more

Tahkim’de paralel davaları

28 Mayısısıs 2020

Makale özeti:Tarafların arasında doğmuş ya da doğabilecek uyuşmazlıkları nihai bir şekilde çözümleme yetkisini kendi iradesiyle alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan tahkim’e devrederken, taraflardan birinin ihtilafı mahkemeye taşımaya çalışması muhtemeldir.Bu şekilde açılacak olası paralel davaları engellemek amacıyla Hakemler anti-suit injunction adı verilen geçici koruma tedbiri alarak dava açmama

Read more