Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LCIA)

Londra ofisimiz, sınır ötesi hukuki işlemler ve uluslararası ticari nitelikli işlemlerin yanı sıra sözleşmeler hukuku ve ticaret hukuku alanlarında da uzman bir avukatlık ofisidir.

Uluslararası Tahkim Merkezi ve

Uluslararası hukukta deneyimli olan nitelikli avukatlarımız, sözleşme hukuku ve ticaret hukukunun sınır ötesi hukuki uyuşmazlıklarında da yardımcı olmaktadır.

ICC Uluslararası Tahkim Mahkemesi

Büromuz, Türk ve diğer yabancı müşterilerin Birleşik Krallık’ta faaliyet göstermesine yardımcı olmakta ve Birleşik Krallık piyasasına girmek isteyen yabancı yatırımcılar için pazar araştırması yapmaktadır.

 • 22 Ocak 2021

  YABANCI HAKEM KARARLARININ TÜRKİYE’DE TANINMASI VE TENFİZİ

  Günümüzde milletlerarası ticaretin ve ilişkilerin oldukça yoğun olmasından sebep, sınır ötesi hukuki ihtilaflar ve hukukun korumasından yararlanma ihtiyacı bir hayli artmıştır.

  Read more
 • 5 Haziran 2020

  Devredilebilir Akreditifler ve Devredilemez Akreditiflerde Devir Olanakları

  Uluslararası ihracatta sıkça kullanılan akreditifler hem ihracatçı hem de ithalatçı açısından sağladığı çift taraflı güvence ile ön plana çıkmaktadırlar. Fakat akreditiflerin sınırlayıcı doğası bakımından özellikle belirli türleri akreditif ile gerçekleştirilen

  Read more
 • 28 Mayısısıs 2020

  Tahkim’de paralel davaları

  Makale özeti:Tarafların arasında doğmuş ya da doğabilecek uyuşmazlıkları nihai bir şekilde çözümleme yetkisini kendi iradesiyle alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan tahkim’e devrederken, taraflardan birinin ihtilafı mahkemeye taşımaya çalışması muhtemeldir.Bu şekilde açılacak olası paralel davaları engellemek amacıyla Hakemler anti-suit injunction adı verilen geçici koruma tedbiri alarak dava açmama

  Read more