( +90 ) 212 - 560 20 49

Bilişim Hukuku

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişmeler, şirketler için yeni fırsatlar çıkartmakta ve yeni zorluklar meydana getirmektedir. Bu durum da uygun hukuki hizmetlere ihtiyaç duyulması sonucunu doğurmaktadır. Bu kapsamda bilişim teknolojileri alanında güncel gelişmelerin takibi, alan adları hakkında haksız rekabet davaları, e-ticaret, internet yoluyla oluşan fikri ve sınai hakların ihlalleri ile kişilik hakları ihlalleri konusunda dava takibi ve hukuk danışmanlığı hizmetleri vermektedir.

Ayrıca KVKK kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi, ilgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından müvekkillerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT gereken işbirliğinin sağlanması ve mevcut durumda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımında ilgili hukuki desteği uzman kadrosu ile sağlamaktadır.