( +90 ) 212 - 560 20 49

Birleşme ve Devralmalar ile kurumsal yeniden yapılandırma

Ofisimiz  hem yerli hem de yabancı hedef şirketleri içeren birçok uluslararası birleşme ve devralma projesinde danışmanlık yapmıştır. Bu işlemlerde ofisimiz söz konusu işlemin yapılandırılması, işleme dair sözleşmelerin oluşturulmaları ve müzakereler sürecinde her türlü hukuksal danışmanlık hizmeti sunmakla beraber, gerekli izinlerin temini için çalışmaktadır.

 

Hisse devirleri, varlık devirleri, yatırım süreçleri, bu süreçler esnasında yapılan hukuk incelemeleri, hisse devir ve hissedarlık sözleşmelerinin hazırlanması, bu süreçlerdeki görüşmeler ve bunlara ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi, hizmetleri tarafımızdan verilmektedir.