( +90 ) 212 - 560 20 49

İcra iflas hukuku

Ofisimiz alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır.

Çek, Senet(Bono), Poliçe veya her türlü sözleşme veya faturadan doğan alacakların tahsili, kefalet, teminatların paraya çevrilmesi, icra kanalı ile taşınır ve taşınmaz haczi – satışı, banka ve diğer şirketlere yönelik toplu icra takibi ve tahsilat gibi konularda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

İflas sürecinde bulunan şirketler bakımından uzman mali danışmanlarla birlikte iflasın ertelenmesi hususunda gerekli analiz çalışmaları yapılmakta ve buna bağlı olarak iflasın ertelenmesi için gerekli hukuki prosedürler de yerine getirilmektedir.