Tüm dünyayı etkisi altına Covid-19 salgını 11 Mart 2020 tarihinde Türkiyede ilk vakanın açıklanması itibariyle çeşitli önlemleri de beraberinde getirdi. Bu kapsamda öncelikli yüksek risk grubu olarak tanımlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişiler  ve 20 yaş altı gençler için sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Ayrıca bu kapsamda Alışveriş merkezleri, kuaförler, spor salonları gibi bir çok işyeri kapatılmıştır. Bankalar, eczaneler, kargo şirketleri gibi kapanması mümkün olmayan yerler ve fabrikalar devlet tarafından yayınlanan genelgeler çerçevesinde belirli önlemler almış ve esnek çalışma saatleri uygulayarak bulaş riskini en aza indirmeyi amaçlamıştır.

Bu kapsamda  vaka sayılarının azalması ve sürecin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı gerekli önlemlerin alınmaya başlamasının ardından  11 Mayıs itibari ile normalleşme sürecinin ilk adımları atılmıştır. Bu kapsamda  21 Mart’tan beri kapalı olan Alışveriş merkezleri ve kuaförler 11 Mayıs itibari ile sınırlı hizmet vermeye başlamıştır.

YARGIDA COVİD-19 ÖNLEMLERİ

Vaka sayılarının hızla artması neticesinde gerek toplum sağlığı gerekse ticari kaygılar neticesinde kademli olarak önlemler alınmıştır. Bunlar sırasıyla;

  • 03.2020 tarihli 1.Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7226 sayılı Kanun’un Geçici 1.Maddesi ile; dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki sürelerin 13.03.2020 (dâhil) tarihinden 30.04.2020 (dâhil) tarihine kadar durmasına karar verilmiştir.
  • Son olarak 30.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıda bahsedilen süreler 15.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Netice itibariyle yukarıda bahsedilen süreç uygulanarak bulaş riski azaltılarak toplum sağlığının korunması amaçlanmıştır.

1 HAZİRAN İTİBARİ İLE NORMALLEŞME EYLEM PLANI HAYATA GEÇİYOR.

Sağlık Bakanlığı 26.05.2020 tarihinde yayımlamış olduğu Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile işletmelerin alması gereken önlemler açıklanmıştır. İşbu rehber ile işletmelerde uyulması gereken süreçlerden bahsedilmiştir. Genel kapsamda düzenli olarak ateş ölçümünün gerçekleştirilmesi, havalandırma sistemlerinin düzenlenmesi, sosyal mesafenin korunması için alınması gereken önlemlerden bahsedilen rehber ile vaka sayılarında meydana gelebilecek ani artışların önüne geçilmeye çalışılmıştır.

NORMALLEŞME TAKVİMİ

  • 06.2020 tarihi itibari ile şehirlerarası seyahat sınırlaması tamamıyla ortadan kaldırılmıştır.
  • Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile çay bahçesi, dernek lokalleri, spor merkezleri tesisleri gibi yerler 01.06.2020 tarihi itibari ile açılacaktır.
  • Müze ve Ören yerleri kurallara uyulmak şartı ile kontrollü olarakziyaretee 01.06.2020 tarihi itibari ile açılacaktır.
  • Plajlar, deniz turizmi ve taşımacılığına ilişkin yasaklar belirlenen kurallar dahilinde 01.06.2020 tarihi itibari ile kaldırılacaktır.
  • Kreşler, gündüz bakım evleri, sürücü kursları ve benzeri kurslara 01.06.2020 tarihi itibari ile hizmet vermeye başlayacaktır.
  • 06.2020 tarihi itibari ile duruşma ve keşiflere verilen araların sonlandırılması, yargıda sürelerin başlatılması, icra – iflas takiplerinin durdurulmasına son verilecektir.
Mert OZCIVAN
Latest posts by Mert OZCIVAN (see all)